Mindful Meditatie lessen

Meditatie geeft handvatten om de reis naar binnen in veiligheid en vertrouwen te kunnen maken. Meditatie is in aandacht zijn met alles wat zich aandient. Dit is niet iets speciaals, het is eigenlijk heel simpel.

Door aandacht te schenken aan dingen waar je gewoonlijk niet bij stilstaat, zoals je ademhaling, je emoties, leer je een nieuw soort controle en wijsheid in je leven te ontwikkelen. Door automatisch en onbewust te reageren op de buitenwereld en je eigen binnenwereld verspil je energie. Door met meer aandacht en concentratie aanwezig te zijn ontstaat een grotere helderheid om te zien hoe je leeft en wat je wil veranderen.

Wat je leert komt voornamelijk vanuit wat je zelf ervaart, wat het leven je van moment tot moment brengt. Het pad naar zelfkennis en heling bevindt zich in je eigen lichaam, geest en ademhaling. De reis van zelfontplooiing en ontdekking van je innerlijke hulpbronnen zorgt ervoor dat je meer ruimte vindt om in kracht en wijsheid te groeien.

Je kunt veel waarnemen door alleen maar te kijken. Door aandachtstraining kan je de deur openen naar een diepere kennis van jezelf. Door je innerlijke kracht te hervinden. Om te leven, te groeien en te genezen.

Je wordt je bewuster van jezelf en de dingen om je heen door meditatie.

Ananda Yoga - persoonlijk meditatiepad - Vipassana

Mijn eigen meditaties hebben hun basis in de Vipassana meditatie. Vipassana betekent “inzicht”. Inzicht is letterlijk naar binnen kijken en leidt tot meer wijsheid.

Vipassana meditatie is in feite erg simpel. Het principe is: ‘aandachtig zijn’, je (voortdurend) bewust zijn van wat er hier en nu plaats vindt. Dat kan eigenlijk van alles zijn, b.v. je lichaam, je ademhaling, je gedachten, je gevoelens of je emoties. Maar ook je zintuigindrukken: iets wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft.

Meer weten over Vipassana? Lees hier.

Dinsdag
Mindful Meditatie Les
– in Leeuwarden –

19.00 – 20.15 uur

Locatie: Yogacentrum Leeuwarden
Schrans 42, 8932 NE Leeuwarden

Kosten Leskaart, losse lessen, proeflessen

Je kunt je inschrijven voor een serie lessen, een losse les of een proefles. Je kunt altijd op elk gewenst moment instromen.

  • Proefles € 7,50
  • Losse les € 12,-
  • 10 ritten kaart € 95,-
   (10 aansluitende lessen)
  • 12 ritten kaart € 108,-
   (10 lessen in 12 weken)

In schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.

Praktische informatie

Het adres is Schrans 42 (inham naast Tempo Team). Hier vindt in de kleine zaal op de 1ste verdieping de meditatieles plaats.

Je bent welkom ongeveer 10 minuten voor aanvang van je les, vanwege voorbereidingen of de groep ervoor.
Beschik je over een eigen meditatiekussen of meditatiebankje neem deze dan gerust mee.

Vóór het betreden van de zaal graag de schoenen uit.
Een paar sokken voor daarna in de ruimte is aan te bevelen.
Tijdens de les de mobiele telefoon uit.

Vrijdag eens per 2 maand
Open Meditatie Avond
– in Leeuwarden –

19.00 – 21.15 uur
* eerst volgende 15 december

Locatie: Yogacentrum Leeuwarden
Schrans 42, 8932 NE Leeuwarden

Praktische informatie Open Meditatie Avond

Naast de reguliere meditatielessen geef ik ook eens in de 2 maanden een open meditatie avond om elkaar te inspireren en motiveren. De avond vindt plaats rondom een thema. Iedereen is hierbij welkom, ook als je niet de reguliere lessen volgt of meditatie ervaring hebt. Na opgave krijg je de eventuele voor te bereiden tekst / vragen van het thema per mail toegestuurd.

Indicatief programma
19.00 uur aankomst / thee drinken
19.15 uur zitmeditatie
19.30 uur een onderwerp voorlezen/bespreken en/of ervaringen uit wisselen
20.00 uur zitmeditatie en loopmeditatie
20.45 uur terugblik thema
21.00 uur afsluiten met een korte (metta)meditatie

Kosten op basis van Dana

Deelname vindt plaats op basis van dana (=vrijgevigheid / donatie). Evenals in Oosterse landen worden geen kosten in rekening gebracht voor meditatie-instructies en de begeleiding van de meditatie; in feite omdat dit als iets onbetaalbaars wordt geacht. Daarom wordt het aan de vrijgevigheid van de deelnemers overgelaten wat aan het einde van de meditatieavond aan dana gegeven wordt. Zo heeft ook iedereen de mogelijkheid naar draagkracht te geven. (indicatie 10 a 15 euro)

Data en thema’s Open Meditatie Avond
Om de maand, vrijdagavond van 19.00 – 21.15 uur

15 december 2017 Thema: Aandacht voor het geluk in het moment
Op deze thema avond gaan we met aandacht en opmerkzaamheid aanwezig zijn in het moment. Geluk zit in een moment en dat wil je dus niet aan je voorbij laten gaan. Aandachtig zijn zonder te oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen. Het leert je de gekleurde bril af te zetten en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Daardoor kan er ruimte ontstaan in jezelf.

2 februari 2018 Thema: Liefdevolle vriendelijkheid
Op deze thema avond gaan we aan het werk met aanvaarding, ruimhartigheid, vriendelijkheid en warmte van de mensen om ons heen. Naar een leven in vriendelijkheid. Liefdevolle vriendelijkheid doet ons hart ontwaken en verandert onze wereld. Het is in essentie de beoefening van geluk en vriendschap.

13 april 2018 Thema: Adem en bewust-zijn
Op deze thema avond gaan we kijken naar bewust-zijn. De adem is iets wat we altijd bij ons hebben, maar meestal zijn we echter niet in contact met onze adem. We denken er niet aan. Wanneer we wel bewust aandacht leren geven aan onze adem, kan de adem een anker worden om in het hier en nu aanwezig te leren zijn. De adem kan ook een anker worden om gedachten, gewaarwordingen en gevoelens los te laten. De adem is daarom bij uitstek het instrument om te leren “zijn” in plaats van te “doen”.

1 juni 2018 Thema: Leren luisteren naar jezelf
Op deze thema avond gaan we kijken naar wie we nu echt zijn als we niet bezig zijn met gister of morgen. Kan je bevriend zijn met jezelf, je gedachten leren kennen, compassie hebben voor jezelf, kijken naar wie je volledig bent. Vaak zijn we naar buiten gericht, maar vanavond gaan we op zoek naar je innerlijke wijsheid en innerlijk mededogen.

5 oktober 2018 Thema: Meditatie & stress
Op deze thema avond gaan we kijken hoe meditatie kan helpen om stress te herkennen en te verminderen. Of roept mediteren en stilzitten juist stress bij jou op? Een ontdekkingstocht naar wat jou kalmte, rust en aandacht voor jezelf kan brengen. Om te groeien in kracht, wijsheid en mededogen. Te aanvaarden wat er is en daarmee te werken.

Ook iets voor een vriend of vriendin? Deel het!

Send this to friend